Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky ( výlučne na území krajín v Európskej únii ) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Cena prepravných služieb Česko a Slovensko - spôsob doručenia kuriér 
  • Objednávka do 1300 CZK ( 45€) - cena za dopravu od 165 CZK (6€)
  • Objednávka nad 1300 CZK ( 45€) - doprava ZADARMO
Cena prepravných služieb Česko a Slovensko - spôsob doručenia Zasielkovna
  • Objednávka do 1300 CZK ( 45€) - cena za dopravu od 80 CZK (6€)
  • Objednávka nad 1300 CZK ( 45€) - doprava ZADARMO
Cena prepravných služieb v krajinách EU
  • Doručenie do ostatných krajín EU - cena za dopravu 20,00€ (len balíky do 15kg)*
*We ship only inside EU - shipping is 20€ per order (maximum weight 15kg)
Cena za dobierku:
  • Objednávka do 1300 CZK ( 45€) - cena za dobierku 30 CZK (1€)
  • Objednávka nad 1300 CZK ( 45€) - dobierka ZADARMO
Cena pri platbe vopred (platobnou kartou, prevodom na účet): ZADARMO
Účet FIO Banka

Účet v CZ mene Česka republike
Číslo účtu: 2901362542/2010
IBAN: SK7583300000002901362542
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Účet v Euro mene Slovenská republika
Číslo účtu: 2501362543/8330
IBAN: SK6683300000002501362543
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX